Vad är ett Attefallshus?

Ett Attefallshus får byggas som ett extra boende på din tomt utan bygglov. 
Attefallshuset kan användas som ett komplementsbostadshus
(fritidsbostad/permanentbostad) eller också som en komplementbyggnad till
exempel. gäststuga, förråd, växthus, båthus, bastu eller garage. 
Kraven för att uppföra ett Attefallshus är att byggnadsarean inte får vara större än 30
kvadratmeter. Attefallshuset får inte vara högre än 4 meter från markens medelnivå till
högsta punkten av taket (taknocken). Vill du placera Attefallshuset närmare än 4,5 meter
från tomtgränsen så krävs det ett medgivande från grannen. Är det kommunens eller
allmän väg så görs inga undantag på detta. Attefallshus får däremot placeras på prickad
mark, det vill säga mark som du annars inte får lov att bygga på.

Får man bygga 30 kvm Attefallshus?

Ja, den 1 mars 2020 beslutade riksdagen att man får bygga Attefallshus som är 30 kvm
om syftet är att Attefallshuset används som en komplementbostad.

Från den 1 auguasti 2020 får man även lov att bygga attefallshus som skall användas som en komplementbyggnad i 30 kvm.

Vad innebär en komplementbyggnad?

Ett Attefallshus får uppföras som en komplementbyggnad och räknas då som ett komplement till bostadshuset.
Attefallshuset kan användas till en mängd olika saker: garage, växthus, bastu, förråd osv. 
En komplementbyggnad får ha en byggnadsarea på högst 25kvm. (30 kvm från 1 augusti 2020)

Vad innebär ett komplementsbostadshus?

Ett Attefallshus får uppföras som ett komplementsbostadshus och användas som en
självständig bostad. Du kan nyttja det som ett fritidshus, du kan hyra ut det och ha en
passiv inkomst, låta barnen flytta in där när de vill ha något eget eller kanske själv bo
där.  
Ett komplementsbostadshus får ha en byggnadsarea på högst 30kvm.

Vad är ett permanentboende?

För att ett Attefallshus skall klassas som ett permanentboende så måste det uppfylla
Boverkets riktlinjer gällande bland annat tillgänglighet, isolering, ventilation,
konstruktion och energivärden. Kraven på ett Attefallshus som skall nyttjas som ett
permanentboende är likvärdiga som vid bygget av ett bostadshus.

Men hur avgör kommunens byggnadsnämnd om huset är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus?

Citerat från boverkets PBL kunskapsbank:  

Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett Attefallshus är en
komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus. Det kan även vara svårt att avgöra
om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad. Byggherren ska
alltid uppge vad Attefallshuset ska användas till i sin anmälan. Det har betydelse för dels
hur stor byggnaden får vara men även för vilka krav som gäller för byggnaden.
Byggnadsnämnden ska inte ifrågasätta om byggnaden är ett gästhus, fritidshus eller en
permanentbostad. Nämnden kan inte utifrån byggnadens storlek och vilka funktioner
som finns göra en annan bedömning av användningen än den användning som
byggherren har angett. Både gäststugor och fritidshus får ha både kök och badrum utan
att det är en permanentbostad. Om det i efterhand framkommer att Attefallshuset inte
används till det som byggherren uppgett i anmälan får byggnadsnämnden ingripa genom
tillsyn. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i startbeskedet vad för
sorts Attefallshus det är.

Är 30kvm fritidshus undantagna Boverkets riktlinjer gällande byggandet av komplementbostadshus?

Ja, om syftet är att använda ditt Attefallshus som ett fritidshus så är reglerna något
lättare och det ger dig fler möjligheter i konstruktion och utformning. Det går däremot
inte att använda detta hus som ett permanentboende.

Säljer ni hus som uppfyller Boverkets riktlinjer gällande permanentboende?

Ja, vi har modeller som uppfyller samtliga utav Boverkets krav för permanentboende.

Kan man få finansiering när man köper Attefallshus av er?

Ja, vi erbjuder mycket förmånlig finansiering genom Wasa Kredit

Kan jag placera ett Attefallshus på prickad mark?

Ja, så länge det är 4,5 meter ifrån tomtgräns.

Kan man placera Attefallshuset på en obyggd tomt?

Ja, det går att placera ett Attefallshus på en obebyggd tomt men det kommer då att
räknas som huvudbyggnad och för detta krävs ett bygglov.

Vart tillverkas Attefallshusen?

Husen tillverkas i vår husfabrik utanför Älmhult, Sverige. Man är alltid välkommen på
husvisning innan köp. Vi välkomnar även kunder att komma och kolla på sitt hus under
tiden det byggs.

Hur lång är leveranstiden?

När offerten är godkänd och avtalet skrivet så påbörjar vi din ansökan till kommunen.
När startbesked kommer från kommunen så är ditt Attefallshus redo att levereras inom
6–10 veckor. Leveranstiden kan ibland vara längre beroende på vår orderingång. Kontakta
oss för att få en preliminär leveranstid.

Kan ni transportera husen?

Ja, vi erbjuder leverans som ett tillval när du köper hus hos oss. Vi har inga fasta priser på
leverans utan du får en personlig offert på detta.

Kan ni leverera hus över hela Sverige?

Ja, överallt där lastbil kommer fram levererar vi. Det krävs även en framkomlig väg för
lastbilen till tomten.

Lyfter ni även huset på plats?

Ja, du kan välja detta som tillval. 

 

Kan jag beställa ett annat hus än de modeller som finns på hemsidan?

Ja, du kan utan problem göra vissa ändringar på de befintliga modellerna. En ändring på
huset innebär att även ritningarna måste ändras. Därav tillkommer en kostnad för
arkitektens jobb. Detta specificeras tydligt på din offert.
Det går också bra att komma med egna ritningar på ditt Attefallshus. Vi samarbetar med
arkitekter som tillsammans med dig kan rita upp ditt drömhus.

Bygger ni bara Attefallshus?

På beställning bygger vi även friggebod, bastu, lekstugor, båthus, förråd, lusthus,
utedass, garage med mera.

Behöver jag som kund göra något mer med huset efter att det har levererats?

Ja, du behöver i efterhand välja takbeklädnad på ditt hus. Av logistiska skäl vid transport
och produktion så levereras ditt hus med enbart svart takpapp. Det vill säga utan
takbeklädnad, vindskivor och hängrännor. Takpappen är tillräckligt bra skydd för huset
den första tiden och du kan i lugn och ro välja den beklädnad som passar bäst på ditt hus.
Denna arbetsinsats är relativt liten och konstadseffektiv och vi rekommenderar att du
gör det inom ett år från leverans.

Schließen
Scroll Up